Lockhart Chemical Co.,Ltd.

Hong Kong Office

China Office

Flat A2, 4/F., Kin Lee Bldg.,138-146 Jaffe Road, Wanchai,Hong Kong.

Room 502, Bi Ya Ju, Dong Pu Guang Chang, Huang Cun Xi Lu, Guangzhou, China.

Tel : (852) 2802-8342 

Fax : (852) 2802-9129

Tel : 86-20-29115879

Fax : 86-20-29115890

E-Mail : billy@lockhart.com.hk

E-mail : info@lockhart.com.hk

 

·        Chemicals

·        Non Ferrous Metal

·        Mineral

·        Timber